Ohjeet muutostöihin

Tältä sivulta löydät tietoa ja ohjeita muutostöistä.

MUUTOSTYÖT TALOYHTIÖSSÄ

YLEISTÄ

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä hallitsemassaan huoneistossa muutostöitä. Muutostyön on kuitenkin aina oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukainen. Lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava, että muutostyössä noudatetaan hyvää rakennustapaa. Vastuu muutostyöstä ja sen kustannuksista on aina muutostyön tekijällä sekä osakkeenomistajalla.

Asunto-osakeyhtiölain 5. luvun 2 § mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti kaikista huoneistonsa muutos- ja kunnossapitotöistä taloyhtiölle etukäteen. Muutostyöilmoitus tulee tehdä kirjallisesti käyttäen alla olevasta linkistä löytyvää muutostyöilmoituslomaketta. Huomioithan, että muutostyötä ei tule aloittaa ennen kuin on saanut isännöitsijältä hyväksynnän muutostyölle. Tämä johtuu siitä, että asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi asettaa muutostyölle ehtoja jos työ voi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. Tyypillisimpiä ehtoja on esimerkiksi se, että taloyhtiö vaatii muutostyölle valvojan, joka tekee yhtiölle kirjallisen raportin muutostyöstä.

OHJEET MUUTOSTYÖILMOITUKSEN TÄYTTÄMISEEN

Muutostyöilmoitus tulee täyttää huolellisesti ja palauttaa isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen muutostyön aloittamista. Muutostyötä ei tule aloittaa ennen taloyhtiön lupaa, sillä laajemmat muutostyöt saattavat vaatia asian käsittelyä taloyhtiön hallituksessa.

Osakkaan huoneistoremonttien yhteydessä tehtävien lattian pintamateriaalien muutostöissä on huomioitava Lahden kaupungin terveystarkastajan lausunto:
Tilanteessa, jossa laitetaan muovimaton päälle toinen muovimatto tai laminaatti, niin jostain syystä alemmassa matossa alkaa tapahtua jotain, mikä aiheuttaa sisäilmaan kaasumaisia epäpuhtauksia, jolloin asukkaat alkavat reagoida. Lisäksi nukkapohjaiset muovimatot ovat erittäin ongelmallisia, etenkin maanvaraisissa laatoissa. Me emme suosittele näin toimimaan, sillä jos siitä aiheutuu sisäilmaongelmia, niin he joutuvat myöhemmin poistamaan vanhan muovimaton esimerkiksi laminaatin alta. Mikäli suosituksesta poiketaan niin osakas tekee sen omalla vastuullaan.

Asbestikartoitusraportti on liitettävä osaksi rakennuttajan turvallisuusasiakirjaa sekä toimitettava tietysti purkutyöhön ryhtyvän käyttöön. Purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä.

LVIS töissä pitää käyttää ko. alan ammattilaisia jotka vastaavat asennuksistaan.

Jos muutostyö vaatii rakennusluvan, asia käsitellään taloyhtiön hallituksessa ja hallitus antaa osakkaalle valtakirjan rakennusluvan hakemiseksi.

Taloyhtiöllä on halutessaan oikeus valvoa muutostyötä käyttäen omaa valvojaa. Mikäli taloyhtiössänne on osakkaalla mahdollisuus hankkia itse valvoja, sen tulee olla taloyhtiön hyväksymä, rakennusalan ammattilainen.
Tarkista asia isännöitsijätoimistosta.

Yhtiön suorittama valvonta ei poista osakkaan tai työn tekijän vastuuta huolimattomasti tai virheellisesti toteutetuista muutostöistä.

Osakas vastaa muutostyönsä valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Sen lisäksi osakas vastaa kaikista muistakin kustannuksista, jota hänen muutostyöilmoituksen käsittely mahdollisesti aiheuttaa.

YLEISIMPIIN MUUTOSTÖIHIN VAADITTAVAT LIITTEET

– Kylpyhuoneremontti (työselostus, tarkastuspöytäkirja vesieristeistä ja valvojan valvontaraportti)
– Lattialaminaattien laitto (kuittikopio käytetyistä materiaaleista)
– Hellan vaihto (kuittikopio hellan asennuksesta)
– Sähkötyöt (sähköasentajan omavalvontapöytäkirja työstä)

YLEISET OHJEET MUUTOSTÖITÄ KOSKIEN

Saatuaan luvan muutostyölle, osakkaan tulee ilmoittaa muutostyöstä talon ilmoitustaululla muille asukkaille. Ilmoituksesta on käytävä ilmi missä huoneistossa remontoidaan ja kuinka kauan. Mahdollisista vesikatkoista on laitettava porraskäytävän oveen ilmoitus vesikatkon kestosta kaksi päivää ennen vesikatkoa. Vesikatkon toteuttaa taloyhtiön huoltomies, talonmies tai putkiliike jolle on ilmoitettava asiasta hyvissä ajoin. Vesikatkosta aiheutuneiden kustannusten laskutuksesta on sovittava niin, että osakkeenomistaja maksaa kustannukset suoraan vesikatkon suorittavalle taholle.

Remonttijätettä ei saa laittaa taloyhtiön jätepisteeseen/astioihin, vaan remontin tekijän tulee huolehtia sen pois kuljettamisesta viipymättä. Osakas vastaa remontin osalta myös taloyhtiön yleisten tilojen siisteydestä.

Laajemmissa ja erikoisosaamista vaativissa muutostöissä suositellaan aina ammattilaisen käyttämistä. Sopimukset kannattaa tehdä kirjallisena ja huolehtia että vakuutukset ovat kunnossa.

Muutostyöilmoitus sekä liitteet tallennetaan taloyhtiön muutostyörekisteriin. Kun muutostyö on valmis ja kaikki tarvittavat dokumentit on toimitettu isännöitsijätoimistoon, merkitään muutostyö isännöitsijätodistukseen. Säilytä itselläsi muutostyöasiakirjat ja dokumentit.

Noudata yhtiöjärjestyksen aikoja (ilmoitustaululla) tehdessäsi äänekästä remonttia.

Valitse alta oma aluehuoltoyhtiösi:

Hiidenkivi Oy »
Riihelän Huolto Oy »
Saksalan Huolto Oy »