Yhtiökokous

Tältä sivulta löydät tietoa taloyhtiön yhtiökokouksesta

TIETOA YHTIÖKOKOUSASIOISTA

YLEISTÄ

Paras mahdollisuus vaikuttaa taloyhtiön asioihin on taloyhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa kuulet myös miten taloyhtiön asioita hoidetaan ja pääset tapaamaan yhtiön muita osakkeenomistajia. Yhtiökokous järjestetään vuosittain viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

MISTÄ YHTIÖKOKOUKSESSA PÄÄTETÄÄN?

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus. Lisäksi esitetään hallituksen esitys yhtiön kunnossapitotarpeesta seuraavaksi viideksi vuodeksi sekä yhtiössä aiemmin suoritetut huomattavat kunnossapito- ja muutostyöt sekä niiden tekoajat.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle. Lisäksi päätetään talousarviosta sekä vastikkeiden määrästä. Yksi tärkeimmistä varsinaisen yhtiökokouksen tehtävistä on myös valita taloyhtiölle hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon sekä muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen jäseneksi valinnasta tarvitaan aina erillinen suostumus, eikä yhtiökokoukseen osallistuminen velvoita osallistumaan hallitustyöskentelyyn.

Yhtiökokouksessa päätetään myös yhtiössä suorittamista huomattavista kunnossapitotöistä sekä niiden rahoituksesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi päätöksiä ns. suurista remonttihankkeista, kuten putki- tai julkisivuremontista. Toisinaan näiden asioiden käsittely vie sen verran aikaa, että ne on tarkoituksenmukaista käsitellä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksia voidaan siis järjestää tarvittaessa useamman kerran vuodessa.

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

 Asunto-osakeyhtiölain mukaan kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiöjärjestyksessä määrätään kutsun toimittamistavasta. 

OSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Osakkeenomistaja on tullut merkitä osakeluetteloon tai osakehuoneistorekisteriin viimeistään edeltävänä päivänä ennen kokousta.

Jos kokoukseen ei pääse henkilökohtaisesti paikalle, voi myös valtuuttaa jonkun toisen henkilön edustamaan itseään kokouksessa. Valtuutetun henkilön on kyettävä todistamaan olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Yksinkertaisin tapa tehdä tämä on esittää kokouksessa osakkeenomistajan laatima kirjallinen valtakirja. Apuna voit käyttää valtakirjapohjaa, jonka voit ladata tästä. Täytäthän valtakirjapohjan huolellisesti. 

Asunto-osakeyhtiölain mukaan kaikilta asunnon yhteisomistajilta on oltava valtuutus. Puoliso tarvitsee myös valtakirjan yhtiökokouksessa silloinkin, vaikka kyseessä on aviopuolisoiden yhdessä omistama huoneisto, joka on heidän yhteisenä asuntonansa.  Mikäli vain joku tai jotkut em. yhteisomistajista on paikalla yhtiökokouksessa (esim. kuolinpesän osakkaat tai sijoitusasunnon omistajat) pitää olla valtakirja kaikilta osakkeen omistajilta.

PÄÄTÖKSENTEKO YHTIÖKOKOUKSESSA

Yhtiökokouksessa voidaan päättää vain niistä asioista, jotka on mainittu yhtiökokouskutsussa. Jos osakkeenomistaja haluaa jonkun asian käsiteltäväksi yhtiökokoukseen, täytyy asia esittää yhtiön hallitukselle kirjallisesti hyvissä ajoin. 

Suurin osa päätöksistä voidaan yhtiökokouksessa tehdä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Joidenkin asioiden osalta vaaditaan kuitenkin määräenemmistäpäätöstä (2/3). Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja suunnattu osakeanti. Joissain tapauksissa päätökseen vaaditaan osakkeenomistajien suostumus. Tälläisiä päätöksiä ovat poikkeukset yhdenvertaisuusperiaatteesta, esimerkiksi vastikeperusteen muuttaminen.